Visie

 

visie

SAMENWERKEN


Samenwerking tussen artsen
Sinds 05/01/2015 was er een samenwerking in de praktijk ‘de driehoek’.
Deze naam werd gekozen omwille van de 3 locaties die met elkaar verbonden waren als 1 praktijk.
Omwille van het pension van Dr. Smits werken wij nu nog op 2 locaties.

Wij zien elkaar als volstrekt gelijkwaardige partners in dienst van de volledige patiëntengroep.
Het is onze overtuiging dat samenwerken nuttig is: we verhogen de beschikbaarheid en delen onze ervaringen. Via overleg worden problemen uit verschillende ooghoeken bekeken. Wij hebben als huisartsen oog voor elkaars familiale en persoonlijke omstandigheden om zo in onderling overleg een optimale dienstverlening te kunnen bieden.

Samenwerking tussen artsen en patiënten
Wij proberen de zorg rond iedere, individuele patiënt zo goed mogelijk te organiseren en hebben hierbij respect voor iedereen. Maar zonder de inzet van de patiënt zelf is goede geneeskunde niet mogelijk. Wij verwachten hierbij wederzijds begrip en respect.
ZORG

✓ Wij willen instaan voor een integrale zorg, zowel curatief als preventief. Op die manier willen we de patiënt in zijn totaliteit benaderen, rekening houdend met zowel lichamelijke als psychische factoren, invloeden van sociale en levensbeschouwelijke aard. Hiervoor beschikken alle artsen over hetzelfde elektronisch medisch dossier.
OPLEIDING / OPLEIDINGSPRAKTIJK

✓ Om deze zorg op een zo correct mogelijke manier te verlenen, scholen wij ons zeer regelmatig bij.

✓ Onze praktijk is erkend om huisartsen en studenten op te leiden. We vinden het belangrijk om jonge mensen te begeleiden tijdens hun leerproces. We hopen dat onze patiënten hen de kans willen geven om ervaring op te doen. Een huisarts in opleiding (HAIO) blijft 1 of 2 jaar in onze huisartsenpraktijk, waarna hij/zij het diploma huisarts bekomt. Na die 1 of 2 jaar zal de HAIO in onze praktijk bijgevolg ook veranderen.